• Rozbudowa miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, ul. Mihai Bravu DN1800, Bukareszt

• Kolektor sanitarny Junikowski w Poznaniu

• Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego Zadanie IV. Odcinek Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł Ku Ujściu

www_0115 www_0128 www_0139 www_0150 www_0151 www_0152

 

• Wykonanie robót mikrotunelingowych w ramach realizacji inwestycji: „Odwodnienie terenu pod stadion Arena Bałtycka w dzielnicy Gdańsk Letnica”

1IMG_5364

 

• Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków CZAJKA – Etap I

• Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków CZAJKA – Etap II

• Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków CZAJKA – Etap II w zakresie wykonania obiektów Zakładów farysa, syfonu pod Wisłą, obiektów Zakładu Świderska i kolektorów prawobrzeżnych

DSCF6574 IMG_4032 IMG_4033 IMG_5359 IMG_5364 IMG_5640

 

• Realizacja „Wykonanie mikrotunelingu rurą GRP DA 1499 mm na kolektorze „W” w Warszawie"

• Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Węzeł Walichnowy – Węzeł Wrocław (A1)

• Modernizacja linii kolejowej E-65/C-E65 na odcinku Warszawa – Gdynia – Obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia

• Budowa uzbrojenia i infrastruktury drogowej dla obszaru po Stoczni Gdynia SA

• Kolektor Dolnej Trasy Wisły (DTW) Etap I, II, III w Krakowie

• Magistrala wodociągowa do Fordonu – Etap C, przewiert pod rzeką Brdą w Bydgoszczy

• Budowa Metra w Pradze – project „Underground construction V.A. (Dejvicka - Motol)"

• Budowa kanalizacji sanitarnej w Olsztynie

• Budowa kanalizacji sanitarnej w Warszawie

• Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba

• Wykonanie i budowa komory startowej i Kanału w Warszawie

• Przebudowa urządzeń melioracji wodnych w Toruniu

• Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Węzeł Walichnowy – Węzeł Wrocław (A1) między miejscowościami Modlica i Kalinko

• Połączenie transeuropejskiej sieci- zachodnia obwodnica miasta Wilno III etap - od ul. Ozo do ul. Ukmerges, budowa deszczowej kanalizacji metodą mikrotunelingu i rekonstrukcja istniejącej sieci ścieków

Free Html Slideshow by VisualLightBox.com v3.2